De wettelijke vermeldingen van de site

Deze website is uitgegeven door de SARL MOULIN – Route de Ruoms – 07150 Vallon Pont d’Arc – France – Directeur van de publicatie: Stéphane & Mariska Moulin
Uitvoering, hosting en onderhoud: Indigo Theory – 120, Route de Bessas – 07150 Vagnas – France

Intellectueel eigendom

De volledige structuur, de teksten, de beelden, al of niet geanimeerd, de downloads, de kennis en alle andere elementen die samen de website van SARL MOULIN vormen, zijn exclusief eigendom van de SARL MOULIN. Elke afbeelding en of reproductie en/of gedeeltelijke of totale exploitatie van deze website door om het even welk procedé zonder voorafgaandelijke uitdrukkelijke toestemming van de SARL MOULIN is strikt verboden en kan beschouwd worden als strafbare namaak volgens artikelen L 335-2 en volgende van het wetboek van eigendomsrecht.

De merken en andere logo’s die op deze site voorkomen zijn het eigendom van de SARL MOULIN of een derde partij die toestemming heeft gegeven deze te gebruiken. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze merken of logo’s, gedaan met behulp van elementen van de site en zonder de uitdrukkelijke toestemming van de SARL MOULIN is daarom verboden, in de zin van artikel L.713-2 van het Wetboek van intellectuele eigendom.

Hypertekst links

De uitvoering van een hypertekst link naar de site van de SARL MOULIN toe eist voorafgaande schriftelijke toestemming van de SARL MOULIN. In geen enkel geval staat een site die een hypertekst link heeft met deze site onder de controle van de SARL MOULIN. De SARL MOULIN kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor sites die een hypertekst link hebben met deze site en wijst alle verantwoordelijkheid betreffende hun inhoud en hun gebruik af.

Persoonlijke gegevens

Conform aan de wet over informatica, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978, is deze site gedeclareerd bij de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden: in behandeling. U beschikt over het recht van toegang en van wijziging van uw persoonlijke gegevens. U kunt dit recht op elk moment uitoefenen door contact met ons op te nemen per email of per post: Camping La Roubine – Route de Ruoms – 07150 Vallon Pont d’Arc – France.